• syntetická antiseptiká
  • triclosan
  • chlórhexidín
  • nátriumlaurylsulfát (pre deti)
  • natriumsacharinat (pre deti)